Jaké dotace je možné získat?

V ES cítíme závazek pečovat i o své již bydlící klienty. Nově vyhlášený program Zelená úsporám nám dává možnost přinést výbornou službu klientům ES kteří své domy kolaudovali před 1.7.2007.

Svým bydlícím klientům umíme pomoci získat dvě možné dotace případně kombinaci těchto. Můžeme získat dotace na posílení izolace domu a dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.

dotace část A  – Zateplení (snižování energetické náročnosti)

Tato dotace se vztahuje pouze na domy kolaudované před 1.7.2007. V této části dotace jsou nabízeny čtyři různé hladiny podpory státu podle intenzity zvoleného opatření.

Hladina 1.
podporu ve výši 30% nákladů získá každý kdo úpravou dosáhne průměrné hodnoty spotřeby tepla. Tento parametr je pro každého klienta bydlícího v domě od ES velmi jednoduše dosažitelná. Tato úroveň podpory je pro klienty ES tedy prakticky automatická.

Hladina 2.
Podporu ve výši 40% nákladů získá ten, kdo provede úpravy, která způsobí snížení spotřeby tepla o 50% a dosažení celkové náročnosti menší nežli 55kWh/m2 rok.  Právě do této druhé hladiny bude pravděpodobně mířit nejvíce úprav realizovaných pro naše bydlící klienty. Půjde nejčastěji o zateplení fasády domu na dnešní úroveň používaných izolací a cela novou fasádu.

Hladina 3.
K získání dotace v hodnotě 55% výdajů je třeba dosáhnout spotřeby tepla nižší nežli 35kWh/m2 rok. A snížení spotřeby tepla o 60% z původní ho stavu. V tomto případě bychom klientům k opatřením z druhé hladiny přidali ještě výměnu oken za dnešní trojskla. 

dotace část C - výměna kotle za tepelné čerpadlo a rekuperace

Všech bydlících klientů se týká možnost dotace na rekupraci. Rekuperace je řízené větrání domu, kde získáváme teplo z použitého vzduchu. Takto získaným teplem ohříváme vzduch nový čerstvý. Účinnost této úspory je vyšší nežli 75% ušetřeného tepla, které se tak nevyvětrá.  Dotace činí 100.000,- Kč a pokryje 75% nákladů.

U malé části bydlících klientů, kteří své domy vytápí kotli na tuhá paliva pak využijeme také dotaci na výměnu kotle za tepelné čerpadlo (vzduch/voda). Dotace bude činit 75.000,- Kč (v kombinaci se zateplením). Pokud bychom dům nezateplovali bude dotace na výměnu kotle za tepelné čerpadlo 60.000,- Kč.

Klienti mohou ještě využít dotaci na solární ohřevy vody ve výši 50.000,- Kč. Efektivitu této možnosti v ES stále vyhodnocujeme a doposud jsme nedospěli k názoru, že solární ohřevy doporučíme všem klientům jako plošné řešení. Tuto možnost budeme posuzovat velmi individuálně s ohledem na budoucnost fotovoltaických zařízení.

Pro všechny klienty pak budeme také čerpat dotace na posudky a testy neprůdušnosti budeme li tyto realizovat.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 10.9.2013.
Aktualizováno: 10.9.2013 zpět

http://zelena-usporam-2013.ekonomickestavby.com/bulletin1309_42.cz/jake-dotace-lze-ziskat.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.